Конкурс тәсілімен  Рудный қаласы Пионерская көшесі, 21 мекенжайдағы әкімшілік ғимараттың (2 қабатты) жылу жүйесін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге  асыру туралы хабарландыру

«Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ, 111500 Қазақстан Қостанай облысы Рудный қаласы, Пионерская көшесі, 21  soc_z_buh@mail.ru , http://soczanrud.mybb.kz/ интернет – ресурс,   конкурс тәсілімен Рудный қаласы Пионерская көшесі, 21 мекенжайдағы әкімшілік ғимараттың (2 қабатты) жылу жүйесін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу  туралы хабарлайды.
Жұмыс  111500 Қазақстан Қостанай облысы Рудный қаласы, Пионерская көшесі, 21 үй бойынша орындалуы  тиіс. (сатып алынатын жұмыстардың  толық тізбесі және егжей-тегжейлі өзіндік  ерекшелігі конкурстық құжаттамасында көрсетілген)
Жұмыстарды орындаудың   талап етілетін мерзімі 2010  жылғы  30 қыркүйекке дейін.

Конкурсқа "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 1-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіледі.

Конкурстық құжаттама көшірмесінің бумасын 2010 жылғы  03 тамызға  дейінгі мерзімді қоса алғанда мына мекен-жай бойынша: 111500 Қазақстан Қостанай облысы Рудный қ., Пионерская көшесі, 21, кабинет  N 27, сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін және/немесе soc_z_buh@mail. электрондық почтамен және/немесе http://soczanrud.mybb.kz/ интернет – ресурстан  (әлеуетті өнім берушілерді тіркеу журналында тіркеумен)  алуға болады.
Конкурстық құжаттама тегін беріледі.

Конвертке желімделген конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ  мына мекен-жай бойынша 111500 Қазақстан Қостанай облысы Рудный қ., Пионерская көшесі, 21, кабинет  N 27 ұсынады (жібереді).

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің соңғы мерзімі 2010 жылғы 04 тамызды  қоса алғанда сағат 10.00-ге дейін.

Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер 2010 жылғы 04 тамызда   сағат 11.00-де мына мекен-жай бойынша:  111500 Қазақстан Қостанай облысы Рудный қ., Пионерская көшесі, 21,  кабинет  N 15 ашылады. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8(71431)41186

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушығаұсынатын кокурсқа қатысуға өтінімді конкурста қатысуға және конурстық комиссияның отырыстарында қатысуға өтінімдерге қол қою құқығына әлеуетті өнім берушінің жарғысына сәйкес сенімхатсыз қол қою құқығы бар әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысын қоспағанда, әлеуетті өнім берушінің мүддесін білдіретін тұлғаға сенімхат.

Конкурстық комиссиясының хатшысы бас маман  Людмила Васильевна Парадовская, тел. 8(71431)41186

Объявление об осуществлении государственных закупок
работ по текущему ремонту системы отопления здания административного (2-этажного) по адресу г.Рудный ул.Пионерская 21 способом конкурса.

ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ», 111500 Казахстан Костанайская область г. Рудный  ул. Пионерская 21  soc_z_buh@mail.ru , интернет – ресурс http://soczanrud.mybb.kz/ объявляет о проведении государственных закупок работ по текущему ремонту системы отопления здания административного (2-этажного) по адресу г.Рудный ул.Пионерская 21 способом конкурса.
Работа должна быть выполнена по адресу: 111500 Казахстан Костанайская область г. Рудный ул. Пионерская, 21 (полный перечень закупаемых работ и подробная техническая спецификация указаны в конкурсной документации).
Требуемый срок выполнения работ по 30 сентября 2010 года.
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в п. 1 ст. 8 Закона Республики
Казахстан "О государственных закупках".
Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до  11.00 часов             03 августа 2010 года включительно по адресу: 111500 Казахстан Костанайская область г. Рудный  ул. Пионерская 21  , кабинет № 27 с 9.00 часов до 18.00 часов, и/или по электронной почте по адресу soc_z_buh@mail, и/или на интернет – ресурсе http://soczanrud.mybb.kz/ (с регистрацией в журнале регистрации потенциальных поставщиков).
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в
конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в
ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» по адресу: 111500 Казахстан Костанайская область г. Рудный  ул. Пионерская 21  , кабинет № 27.
Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 10.00 часов          04 августа 2010 года включительно.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться 04 августа 2010 года в 11.00 часов по адресу: 111500 Казахстан Костанайская область г. Рудный ул. Пионерская 21, каб. 15. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(71431)41186           
Представитель потенциального поставщика может получить конкурсную документацию у организатора по предъявлении удостоверения личности и доверенности лицу, представляющему интересы потенциального поставщика, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право подписи без доверенности, в соответствии  с уставом потенциального поставщика.
Секретарь конкурсной комиссии главный специалист Парадовская Людмила Васильевна, тел. 8(71431)41186.