«Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ, 111500 Қазақстан Қостанай облысы Рудный қаласы, Пионерская көшесі, 21  soc_z_buh@mail.ru , веб-сайт http://soczanrud.mybb.kz/  қайталанған конкурс тәсілімен міндетті гигиеналық құралдарды (жөргектер) мемлекеттік сатып алуды іске асыру туралы хабарлайды.
Тауарды  111500 Қазақстан Қостанай облысы Рудный қаласы, Пионерская көшесі, 21 үй бойынша жеткізу  қажет. (тауарлардың толық тізбесі, олардың саны және егжей-тегжейлі өзіндік  ерекшелігі конкурстық құжаттамасында көрсетілген)
        Тауарларды берудің талап етілетін мерзімі  2009 жылғы 17 қарашаға дейін.

      Конкурсқа "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 1-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіледі.

      Конкурстық құжаттама көшірмесінің бумасын 2009 жылғы  30 қыркүйекке  дейінгі мерзімді қоса алғанда мына мекен-жай бойынша: 111500 Қазақстан Қостанай облысы Рудный қ., Пионерская көшесі, 21, кабинет  N 28, сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін және/немесе soc_z_buh@mail. электрондық почтамен және/немесе веб-сайт http://soczanrud.mybb.kz/  (әлеуәтті өнім берушілерді тіркеу журналында тіркеумен) алуға болады.
      Конвертке желімделген конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ  мына мекен-жай бойынша 111500 Қазақстан Қостанай облысы Рудный қ., Пионерская көшесі, 21, кабинет  N 28 ұсынады (жібереді).

      Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің соңғы мерзімі 2009 жылғы 1 қазанды қоса алғанда сағат 10.00-ге дейін.

      Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер 2009 жылғы 1 қазанда  сағат 11.00-де мына мекен-жай бойынша:  111500 Қазақстан Қостанай облысы Рудный қ., Пионерская көшесі, 21,  кабинет  N 15 ашылады.

     Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға
болады: 8(71431)41186

     Конкурстық комиссиясының хатшысы Людмила Васильевна Парадовская, тел. 8(71431)41186

ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ», 111500 Казахстан Костанайская область г. Рудный  ул. Пионерская 21  soc_z_buh@mail.ru , веб-сайт http://soczanrud.mybb.kz/ объявляет о проведении государственных закупок обязательных гигиенических средств (подгузников) способом конкурса.
       Товар должен быть доставлен: 111500 Казахстан Костанайская область г. Рудный ул. Пионерская, 21 (полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в конкурсной документации).
Требуемый срок поставки товаров  до 17 ноября 2009 года
     К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в п. 1 ст. 8 Закона Республики
Казахстан "О государственных закупках".
      Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до  11.00 часов             30 сентября 2009 года включительно по адресу: 111500 Казахстан Костанайская область г. Рудный  ул. Пионерская 21  , кабинет № 28 с 9.00 часов до 18.00 часов, и/или по электронной почте по адресу soc_z_buh@mail, и/или на веб-сайте http://soczanrud.mybb.kz/ (с регистрацией в журнале регистрации потенциальных поставщиков).
      Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в
конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в
ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» по адресу: 111500 Казахстан Костанайская область г. Рудный  ул. Пионерская 21  , кабинет № 28.
      Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 10.00 часов          1 октября 2009 года включительно.
      Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться 1 октября 2009 года в 11.00 часов по адресу: 111500 Казахстан Костанайская область г. Рудный ул. Пионерская 21, каб. 15. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(71431)41186           
Секретарь конкурсной комиссии Парадовская Людмила Васильевна, тел. 8(71431)41186.