Конкурстық
                                                       құжаттамаға
                                                        1-қосымша
Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі (орталық жылу: құбырлардың, секциялардың, жылу құралдарының, жабу және реттеуші арматурасының жеке учаскілерін ауыстыру; ауа шүмектерін орнату, жүйені гидравликалық сынау және жуу; жылу жүйесін реттеу және жөндеу)
Лот
N Тапсы-
рыс
беру-
шінің
атауы Тауар-
лардың
атауы Өлшем
бірлі-
гі Саны,
көле-
мі Беру
шарт-
тары
(ИНК
ОТЕРМС
2000
сәй-
кес) Тауар-
лар
беру
мер-
зімі Тауар-
лар
беру   
орны Аванс-
тық
төлем
мөлше-
рі,
% Конкурс
тәсілімен
мемлекеттік
сатып алу
үшін
бөлінген
сома
(Nлот
бойынша),
теңге

«Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ Рудный қаласы Пионерская көшесі, 21 мекенжайдағы  әкімшілік ғимараттың (2 қабатты) жылу жүйесін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар Орталық жылу: Құбырлардың, секциялардың, жылу құралдарының, жабу және реттеуші арматурасының жеке учаскілерін ауыстыру;
Ауа шүмектерін орнату, жүйені гидравликалық сынау және жуу;
Жылу жүйесін реттеу және жөндеу

жұмыс   

Өнім беруші жұмыстарды тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша орындауға  міндетті:
111500
Қазақстан,
Қостанай облысы,
Рудный қ.
Пионерская көшесі, 21


2010 жылғы 30 қыркүйекке  дейін

111500
Қазақстан,
Қостанай облысы
Рудный қ.
Пионерская көшесі, 21

Жоқ   

3 500 000ЛОТ № 2                
ЛОТ № 3               
Жұмыстардың толық сипаты мен сипаттамасы техникалық ерекшеліктерде көрсетіледі.

«Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі» ММ бастығы
                                      Е.В.Скаредина
Күні 2010 жылғы 09 тамыз

М.О.
                                                   

  Конкурстық
                                                       құжаттамаға
                                                        2-қосымша
Сатып алынатын тауарлардың  техникалық ерекшеліктері

Рудный қаласы Пионерская көшесі, 21 мекенжайдағы  әкімшілік ғимараттың (2 қабатты) жылу жүйесін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурс (орталық жылу: құбырлардың, секциялардың, жылу құралдарының, жабу және реттеуші арматурасының жеке учаскілерін ауыстыру; ауа шүмектерін орнату, жүйені гидравликалық сынау және жуу; жылу жүйесін реттеу және жөндеу)

Бағалау тізімі бойынша жұмыстарды орындау үшін қажетті құрылыс материалдарды және құрылымдарды, жұмыскерлерді, құрылыс мәшиналарды, құрылымдарды және басқаларды Мердігер ұсынуы тиіс.
Сметалық құжаттама және орындалған жұмыстардың актілері Қазақстан Республикасында құрылыстың сметалық құнын анықтау тәртібіне сәйкес құрылуы тиіс.
Рудный қаласы Пионерская көшесі, 21 мекенжайдағы  әкімшілік ғимараттың (2 қабатты) жылу жүйесін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар түрлері (орталық жылу: құбырлардың, секциялардың, жылу құралдарының, жабу және реттеуші арматурасының жеке учаскілерін ауыстыру; ауа шүмектерін орнату, жүйені гидравликалық сынау және жуу; жылу жүйесін реттеу және жөндеу) бағалау  тізімінде көрсетілген.

Бағалау тізімі
   
   
р/р Жұмыс атауы Өлшем бірлігі Саны
1 Диаметрі  100 мм-ге дейін  фланц ысырмаларын бөлшектеу
дана 4
2 Су айрық шүмегін бөлшектеу дана 16
3 Салмағы 80 кг дейін радиаторларды бөлшектеу
дана 70
4 Диаметрі 40 мм сугазқұбырының құбырларын бөлшектеу
м 68
5 Диаметрі 50 мм сугазқұбырының құбырларын бөлшектеу
м 94
6 Диаметрі 25 мм сугазқұбырының құбырларын бөлшектеу
м 45
7 Үш кодты  шүмегі бар манометрлерді бөлшектеу
жиынтық 2
8 Тік және бұрышты оправадағы термометрді бөлшектеу
жиынтық 2
9 Жабындыларда  тесіктерді тесу, тесік жағының көлемі 150 мм-ге дейін тесік 48
10 Бетон жабындыларда өтетін құбырларының тесіктерін жабу
тесік 48
11 Болат сугазқұбырының мырышпен қапталмаған  диам. 20 мм  құбырларынан жылу құбырларын салу м 20
12 Болат сугазқұбырының мырышпен қапталмаған  диам. 25 мм  құбырларынан жылу құбырларын салу м 25
13 Болат сугазқұбырының мырышпен қапталмаған  диам. 32 мм  құбырларынан жылу құбырларын салу м 32
14 Болат сугазқұбырының мырышпен қапталмаған  диам. 40 мм  құбырларынан жылу құбырларын салу м 36
15 Болат сугазқұбырының мырышпен қапталмаған  диам. 50 мм  құбырларынан жылу құбырларын салу м 94
16 Диаметрі  25 мм-ге дейін  болат құбырларынан  салынған құбырларда  вентильдерді, ысырмаларды, жапқыштарды, кері қақпаларды, өтпелі крандарды орнату 1 дана 105
17 Диаметрі  50 мм-ге дейін  болат құбырларынан  салынған құбырларда  вентильдерді, ысырмаларды, жапқыштарды, кері қақпаларды, өтпелі крандарды орнату 1 дана 20
18 Диаметрі 100 мм-ге дейін  құбырлардың  іргетастан немесе подвал  қабырғаларынан өтетін  сальниктерін бітеу  сальник 1
19 Диам. 50 мм  өрт крандарын орнату кран 2
20 Диаметрі 25 мм-ге дейін құбырларда суды тазарту үшін сүзгілерді орнату
сүзгі 1
21 Үш кодты  шүмегі бар манометрлерді жиынтық 2
22 Тік және бұрышты оправадағы термометрлерді жиынтық 2
23 Болат радиаторларды орнату 1кВт 240
24 Темір сыртын ХС-068 сырлаумен  бір рет сырлау
м2 25
25 Диаметрі 50 мм-ге дейін жылу жүйесінің, су құбырларының және ыстық су жабдығының  құбырларын гидравликалық сынау
м 175
26 Ішкі су жабдығының орындау кестесін құру дана 1

                                                     Конкурстық
                                                       құжаттамаға
                                                        3-қосымша

               Конкурсқа қатысуға өтінім
                   (заңды тұлғалар үшін)

Кімге   «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
                   (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы көрсетіледі)
Кімнен  __________________________________________________________________
                      (әлеуетті өнім берушінің толық атауы көрсетіледі)

      1. Конкурсқа қатысуға үміткер заңды тұлға (әлеуетті өнім беруші) туралы мәліметтер:

Әлеуетті өнім берушінің заңды, почталық мекен-жайы және байланыс телефондары
Заңды тұлғаның банктік деректемелері (СТН, БСК, ЖСК), сондай-ақ заңды тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекен-жайы
Заңды тұлғаның бірінші басшысының аты-жөні
     
      2.                                                   
                                            (заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі)
осы өтініммен конкурс тәсілімен  Рудный қаласы Пионерская көшесі, 21 мекенжайдағы  әкімшілік ғимараттың (2 қабатты) жылу жүйесін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес тауарларды  беруді, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетуді - қажетін көрсету керек) жүзеге асыруға келісім білдіреді.
3. Әлеуетті өнім беруші осы өтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы жоқтығын растайды.
Осымен, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен Заңның 37-бабының 9-тармағында көзделген (тауарды(ларды), жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді - қажетін көрсету керек) мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзуға келісім білдіреді.
4. Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамамен танысқандығын және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзінің құқықтық қабілеттілігі, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы  дұрыс емес ақпарат бергені үшін жауапкершілігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.
Әлеуетті өнім беруші осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарда мұндай дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.
5. Осы конкурстық өтінім конкурстық өтінімдерді ашу күннен бастап  45 күн ішінде қолданылады.
      6. Біздің конкурстық өтінім жеңді деп танылған жағдайда, біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгіземіз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).
      7. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу сәтіне дейін конкурсқа қатысуға осы өтінім Сіздің оны жеңді деп тапқан хабарламаңызбен бірге біздің арамыздағы міндетті түрдегі шарт рөлін орындайтын болады.
_________________________________________________
______________________________/__________________/
____________________________________________________________
(Заңды тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің лауазымы, Т.А.Ә. және қолы)

      Толтырылған күні___________________________________

      М.О.
                                                   

Үлгі конкурстық
                                                     құжаттамаға
                                                     4-қосымша
             
Конкурсқа қатысуға өтінім
      (жеке тұлға үшін)

Кімге «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
                   (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы көрсетіледі)
Кімнен __________________________________________________________________
                     (әлеуетті өнім берушінің атауы толық көрсетіледі)

1. Конкурсқа қатысуға үміткер жеке тұлға (әлеуетті өнім беруші) туралы мәліметтер:

Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім  берушінің жеке басын куәландыратын
құжатқа сәйкес Т.А.Ә.
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім  берушінің жеке басын куәландыратын
құжат деректері
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім
берушінің тіркелген мекен-жайы
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім
берушінің іс жүзіндегі тұрғылықты мекен-жайы
Тіркеу туралы куәліктің, патенттің не Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес конкурс мәніне сәйкес келетін кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқық беретін өзге де құжаттың нөмірі
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің банктік деректемелері (СТН, БСН, ЖСК), сондай-ақ жеке тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекен-жайы
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің байланыс телефондары,
почталық мекен-жайы мен электрондық почтасының мекен-жайы (ол болған кезде)
     
      2.                    
                                                         (жеке тұлғаның Т.А.Ә. көрсетіледі)
осы өтініммен конкурс тәсілімен  Рудный қаласы Пионерская көшесі, 21 мекенжайдағы  әкімшілік ғимараттың (2 қабатты) жылу жүйесін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға  әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес тауардыларды жеткізуді  жүзеге асыруға келісім білдіреді.
3. Әлеуетті өнім беруші осы өтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы жоқтығын растайды.
       Оның және тапсырыс беруші немесе мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушы арасында Заңмен тыйым салынған қатынастардың жоқтығын растайды.
Осымен, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабының 9-тармағында көзделген тауарларды  мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзуға келісімін білдіреді.
4. Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамамен танысқандығын және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзінің құқығы, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы дұрыс емес мәліметтер бергені үшін жауапкершілігі, ндай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.
       Әлеуетті өнім беруші осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарды мұндай дұрыс емес мәліметтер бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.
5. Осы конкурстық өтінім конкурстық өтінімдерді ашу күннен бастап  45 күн ішінде қолданылады.
       6.  Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу сәтіне дейін конкурсқа қатысуға осы өтінім Сіздің оны жеңді деп тапқан хабарламаңызбен бірге біздің арамыздағы міндетті түрдегі шарт рөлін орындайтын болады.
__________________________________________________________________
(Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің Т.А.Ә. және оның қолы)

Толтырылған күні_____________________________________________
                                                   

Конкурстық
                                                      құжаттамаға
                                                       5-қосымша

Біліктілігі туралы мәліметтер
    (әлеуетті өнім беруші тауарларды  сатып алу кезінде толтырады)

1. Әлеуетті өнім берушінің атауы _________________________________
__________________________________________________________________

     2. 2. Әлеуетті өнім беруші соңғы бес жыл ішінде ұсынған (өндірген, конкурста сатып алынатындарға ұқсас тауарлардың көлемі,  (ол бар болған кезде), теңгемен
__________________________________________________________________
Объектілердің
атауы мен
орналасқан
жері Тапсырыс
берушілердің
атауы мен
олардың
телефондарының
нөмірлері Жұмыстардың
түрлерімен
объектілердің
аяқталу жылы Шарттың құны, теңге
(көрсетілмесе
де болады)
   
   
     
      3. Жўмыстарды орындау їшін јлеуетті ґнім берушіде мынадай жабдыќтар (тетіктер, машиналар) бірлігініѕ болуыныѕ елеулі мјні бар, растайтын ќўжаттардыѕ кґшірмелерін ќоса бере отырып. Јлеуетті ґнім беруші тґмендегі кестеде санамаланєан барлыќ сўраќтарєа жауап беруге тиіс:
Жабдыќ-
тардыѕ
(тетік-
тердіѕ,
машина-
лардыѕ)
тїрі Ќолда бар
бірліктердіѕ саны Жай-кїйі
(жаѕа,
жаќсы,
нашар)
Жекеменшік,
жалєа
алынєан
(кімнен),
сатып
алынады
(кімнен)
   
   
   

4. Қызметкерлердің біліктілігі мен тәжірибесі (әлеуетті өнім берушінің осы конкурс (лот) бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажет деп есептейтін қызметкерлері көрсетіледі)

Р/с
N Тегі, аты, әкесінің аты Лауазымы Осы конкурста сатып алынатын жұмыстарды орындау саласындағы жұмыс өтілі Диплом, куәлік және білім туралы басқа құжаттары бойынша біліктілігі немесе мамандығы Мамандығы бойынша санаты, разряды, сыныбы (бар болса) Азаматтығы
     
      4-1. Қазақстан Республикасы азаматарының еңбекақы төлеу қоры *


п/п Жұмыскерлердің аты-жөні
(жеке куәлігінің № және берілген күні көрсетілсін) Ф.И.О.
работников Лауазымы
Азаматтығы Мемлекетті сатып алу туралы шартты орындау уақытында жалақысы

1       
2       
3       
Жалақы төлеу жалпы қоры       
ҚР азаматтарының еңбекақы төлеу барлығы        
      * толтырмауға болады
     5. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: өзіндік, кредиттік және т.б.) қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау және растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса беру  қажет.
____________________________________________________
      6. Ұсынымдар туралы мәліметтер. Ұсынымдық хаттарды, басқа заңды және жеке тұлғалардың пікірлерін санамалау және қоса беру қажет

      Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын.
      Қолы______________________________
                                               

    Конкурстық
                                                      құжаттамаға
                                                       6-қосымша

Банктік кепілдік

Банктің атауы:____________________________________________________
                                         (банктің атауы мен деректемелері)
Кімге:  :____________________________________________________
                (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен деректемелері)
           

N_________кепілдік міндеттеме

______________________________    ____ж. "___"______________
      (орналасқан жері)

    Біз бұдан әрі "Өнім беруші" деп аталатын,_______________________,
                                                                         (әлеуетті өнім берушінің атауы)
________________________________ұйымдастырған_____________________
(мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы)
сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысатындығынан және ______________
__________________________________________________________________
(тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурс (лот/-тар)
бойынша атауын беруді (жұмыстарды орындауды, қызметтерді көрсетуді) жүзеге асыруға дайындығынан хабардармыз.
      ________ж. "___"______________ жоғарыда аталған конкурсты өткізу жөніндегі конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім берушілердің банктік кепілдік түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізуі көзделген.
      Осыған байланысты біз_______________________           осымен өзімізге
                                                       (банктің атауы)
Сіздің талап етуіңіз бойынша                                                     
                                                                  «санмен және сөзбен жазылған сома)
тең  Сіздің ақы төлеуге жазбаша талабыңызды, сондай-ақ Өнім беруші:
      конкурсқа қатысуға түпкілікті мерзім өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімді кері қайтарып алғандығын не өзгерткендігін және (немесе) толықтырғандығын;
      танылған конкурс қатысушысы өзінің конкурстық баға ұсынысын белгіленген мерзімде тапсырмағандығын не кері қайтарып алғандығын;
      конкурстың жеңімпазы етіп анықталған қатысушы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарғандығын;
      мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауға қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімі туралы талаптарды орындамағандығын не уақтылы орындамағандығын.
      Бұл кепілдік міндеттеме конкурстық өтінімдер бар конверттерді ашқан күннен бастап күшіне енеді.
      Бұл кепілдік міндеттеме Өнім берушінің конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімінің қолданылуының соңғы мерзіміне дейін қолданылады және, егер Сіздің жазбаша талабыңызды біз________ аяғына дейін алмасақ, осы құжат бізге қайтарылатындығына немесе қайтарылмайтындығына қарамастан, толық және автоматты түрде күшін жояды. Егер конкурстық өтінімнің мерзімі ұзартылған болса, онда бұл кепілдік міндеттеме сондай мерзімге ұзартылады.
      Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттемелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

   Кепілгердің қолы мен мөрі                        Күні мен мекен-жайы   
                                                   

Конкурстық
                                                      құжаттамаға
                                                      7-қосымша

Берешектің жоқтығы туралы анықтама

      Банк (атауы)______ жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 30 шілдедегі N 275 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, кредиттік серіктестіктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарына сәйкес осы Банкте қызмет көрсетілетін банк алдында анықтама берілген айдың алдындағы үш айдан артық созылған мерзімі өткен берешегінің жоқтығын растайды (заңды тұлғаның толық атауы, тел., мекен-жайы, СТН, БСК және т.б. көрсету қажет).
     
      Күні
      Қолы
      M.О.
                                               

                                                                                                                                                            Їлгі конкурстыќ
                                                                                                                                                                   ќўжаттамаєа
                                                                                                                                                                      9-ќосымша
Конкурста сатып алу мјні болып табылатын, жўмыстарды
     орындау жґніндегі ќосалќы мердігерлер (ќызметтер кґрсету
    кезіндегі ќоса орындаушылар) туралы мјліметтер, сондай-аќ
         јлеуетті ґнім беруші ќосалќы мердігерлерге (ќоса
    орындаушыларєа) беретін жўмыстар  тїрлері
Рудный қаласы Пионерская көшесі, 21 мекенжайдағы  әкімшілік ғимараттың (2 қабатты) жылу жүйесін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс
                (конкурстыѕ толыќ атауын кґрсету ќажет)
Р/с
N Ќосалќы
мерді-
гердіѕ
(ќоса
орын-
даушы) -
заѕды
тўлєа-
ныѕ
атауы
не жеке
тўлєа
болып
табы-
латын
ќосалќы
мерді-
гердіѕ
(ќоса
орын-
даушы-
ныѕ)
- Т.А.Ј. Ќосалќы
мердігер
(ќоса
орын-
даушы)
салыќ
тґлеу-
шісініѕ
тіркеу
нґмірі,
оныѕ
толыќ
заѕды
жјне
почталыќ
мекен-
жайы,
байланыс
телефоны Техни-
калыќ
ерек-
шелікке
сјйкес
орын-
далатын
жўмыс-
тардыѕ
(кґр-
сеті-
летін
ќызмет-
тердіѕ)
атауы Техникалыќ
ерекшелікке
сјйкес орында-
латын жўмыстар-
дыѕ (кґрсетіле-
тін ќызметтер-
діѕ) аќшалай
мјндегі кґлемі Техникалыќ
ерекшелікке
сјйкес орында-
латын жўмыстар-
дыѕ (кґрсетіле-
тін ќызметтер-
діѕ) аќшалай
мјндегі кґлемі
       
       
       
Осы ќосалќы мердігер (ќоса
орындаушы) бойынша барлыєы    теѕге    кґлемі-
ніѕ %
       
       
       
Осы ќосалќы мердігер (ќоса
орындаушы) бойынша барлыєы    теѕге    кґлемі-
ніѕ %
Барлыќ ќосалќы мердігерлер (ќоса
орындаушылар) бойынша жиыны    теѕге    кґлемі-
ніѕ %
      Осымен конкурсќа (конкурстыѕ толыќ атауын кґрсету) ќатысуєа ґтінім беретін јлеуетті ґнім берушініѕ ќосалќы мердігері(лері) (ќоса орындаушысы(лары)) конкурс (конкурстыѕ толыќ атауын кґрсету) тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа ќатысудыѕ шарттары туралы ґзініѕ хабардар екендігін білдіреді жјне јлеуетті ґнім берушініѕ ќосалќы мердігерлеріне (ќоса орындаушыларына) ќатысты бґлігінде конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген талаптарды бўзєаны їшін жауапкершілікті ґзіне ќабылдайды.
Ќосалќы мердігер
(ќоса орындаушы) -
заѕды тўлєаныѕ атауы
не жеке тўлєа болып
табылатын ќосалќы
мердігер (ќоса
орындаушы) Т.А.Ј. Ќосалќы мердігер-
діѕ (ќоса
орындаушыныѕ)
ујкілетті ґкілі-
ніѕ Т.А.Ј. Ќолы
   
Јлеуетті ґнім беруші ќосалќы мердігерге (бірлесе орындаушыєа) беретін жўмыстар мен ќызметтердіѕ кґлемі жўмыстар мен ќызметтердіѕ жалпы кґлемініѕ їштен екісінен аспауєа тиіс                                     
   
      Бас мердігердіѕ ќосалќы мердігерлерге (ќоса орындаушыларєа) беретін жўмыстар мен ќызметтердіѕ тїрлері їштен екісінен аспайтын болуы тиіс.

   Конкурстық
                                                     құжаттамаға
                                                      10-қосымша

Әлеуетті өнім беруші бағаларының кестесі
(әлеуетті өнім берушінің атауы әр лотқа жеке толтырылады)

N Мазмұны Тауарлар
атауы
1. Қысқаша сипаты
2. Шығарылған елі
3. Жасаушы зауыт
4. Өлшем бірлігі
5. Баға_______бірлікке___________
ИНКОТЕРМС 2000 шарттары
бойынша _________
(белгіленген пункті)
6. Саны (көлемі)
7. Барлық бағасы =__________
б., 5 х б. 6,
8. Жалпы бағасы,_________ИНКОТЕРМС
2000 шарттары бойынша __________
белгіленген пункті, әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға
арналған, кеден бажын, ҚҚС және басқа төлемдер мен алымдарды, жинақтаушы бөлшектер мен міндетті қосалқы бөлшектер бағасын, бір өлшем бірлігіне пайдаланудың бастапқы мерзімі ішінде қызмет көрсетуге арналған
барлық шығыстарды қоса алғанда, басқа да шығыстар
       
      Әлеуетті өнім беруші басқа шығыстарды да көрсетуге құқылы, оның ішінде:
      жеңілдіктер берілетін жағдайда, оның көлемі
      Біз Сіздердің конкурстық құжаттамада айтылған төлем шарттарыңызға келісеміз. Төлемнің мынадай балама шарттарын ұсынамыз
__________________________________________________________________
                        (егер олар болса төлемнің  төлемнің балама шарттары көрсетіледі)
немесе басқа шарттар (санамалау қажет:___________ ______________)
бұл ретте________________мөлшерде жеңілдіктер ұсынамыз
__________________________________________________________________
                                                       (ақшалай мәнде жазбаша түрде көрсету қажет)

________________________      _______________________
     (Қолы)                                                   (лауазымы, тегі)
      М.О.
      Ескертпе: әлеуетті өнім беруші жалпы бағаның құрауыш бөліктерін көрсетпеуі де мүмкін, бұл ретте осы жолда көрсетілген бағаны әлеуетті өнім берушінің барлық шығындарын ескере отырып конкурстық комиссия қарайды және қайта қарауға жатпайды.
                                                           

Конкурстық
                                                     құжаттамаға
                                                      11-қосымша

      Жұмыстарды  мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт

111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы
Рудный қ. Пионерская көшесі, 21, каб. 15
«Рудный қалалық жұмыспен қамту                                                     
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ                                        2010 жылғы «    »                       

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Рудный қаласы әкімдігінің 2004 жылғы 25 қарашадағы № 786 қаулысымен бекітілген Ереженің негізінде әрекет ететін, «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ бастығы Е.В.Скаредина тұлғасында бір тараптан және бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын
_____________________________________________________________атынан
     (өнім беруші - конкурс жеңімпазының толық атауы)
____________________________________ негізінде әрекет ететін
         (Жарғының, Ереженің және т.б.)
_________________________________________________________________
      (уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)
екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрі - Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) қорытындылары негізінде 2010 жылы___ _______ өткен осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегілер туралы келісімге келді:
       1. Өнім беруші (сомасы цифрлармен және жазумен көрсетілсін) мөлшердегі сомаға (бұдан әрі - Шарттың бағасы) тауарларды/көрсетілетін қызметтерді Тапсырыс берушіге жеткізуді міндетіне алды.
      2. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдар мынадай түсіндірмені білдіретін болады:
1) "Тапсырыс беруші" - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындар, дауыс беретін акциялардың елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар;
2) Бас мердігер" (бўдан јрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалєан мемлекеттік сатып алу туралы шартта оныѕ контрагенті ретінде јрекет ететін заѕды тўлєа, сондай-аќ, консорциум (сатып алуды жїзеге асыру ережесінде кґзделген жаєдайларда);
      3) "Ќосалќы мердігер (бірлескен орындаушы)" - Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жўмыстардыѕ бір бґлігін орындауєа Мердігермен шарты жјне (немесе) келісімі бар адамды немесе ўйымды білдіреді;
4) "Объект" - мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы Мердігердіѕ Шартта кґзделген тїрде ќўрылуєа, ќайта жаѕартуєа жјне Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп аныќтаєан єимарат, ќўрылым;
      5) "Учаске" - Объект ќўрылысын салуєа немесе жўмыстарды жїргізуге бґлінген аумаќты білдіреді;
      6) "Шарттыѕ ќўны" - Шарттыѕ Мердігер ґзініѕ конкурстыќ ґтінімінде кґрсеткен жјне Тапсырыс беруші ќабылдаєан жалпы сомасын білдіреді;
      7) "Шарт" - "Мемлекеттік сатып алу туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де нормативтік ќўќыќтыќ актілеріне сјйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердіѕ арасында єимараттар мен ќўрылымдардыѕ ќўрылысын салуєа жјне жґндеу-ќўрылыс жўмыстарына жасалєан азаматтыќ-ќўќыќтыќ шарт. Шартќа оєан ќол ќойылєаннан кейінгі барлыќ толыќтырулар мен ґзгерістер ќабылдау жолымен жасалуы мїмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Ќосалќы мердігерлер арасындаєы ќандай да бір шарттыќ ќатынастар ќалыптастыратындай тїрде тїсіндірілуге тиіс емес;
      8) "Уаќытша ќўрылыстар" - Объектініѕ ќўрылысын салу мен жґндеу їшін ќажетті, тўрєызылатын, орнатылатын жјне Объектініѕ ќўрылысын салуды аяќтаєаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлыќ уаќытша єимараттар мен ќўрылыстарды білдіреді;
      9) "Материалдар" - Объект ќўрылысын салу їшін Мердігер мен Ќосалќы мердігер пайдаланатын барлыќ шыєыс материалдарын білдіреді;
      10) "Жабдыќ" - Мердігер мен Ќосалќы мердігердіѕ Объектініѕ ќўрылысын салу їшін учаскеде уаќытша тўрєан барлыќ машиналары мен тетіктерін білдіреді;
     11) "Ќўрылыстыѕ ўзаќтыќ мерзімі" Мердігер Объектініѕ ќўрылысын салуды аяќтауєа тиіс мерзімді білдіреді;
     12) "Кїндер" - кїнтізбелік кїндер, "айлар" - кїнтізбелік айлар;
     13) "Ґзгерістер" - Тапсырыс беруші Шартќа ќол ќойылєаннан кейін берген ґзгерістер;
     14) "Аќау" - жўмыстардыѕ Шарт ережелерін бўзып орындалєан бґлігі;
     15) "Шалалыќтар мен аќауларды жою кезеѕі" - жўмыстардыѕ орындалуын тексеру їдерісінде табылєан шалалыќтар мен аќауларды жою кезеѕі.
Тґменде санамаланєан ќўжаттар мен оларда айтылєан талаптар осы Шартты ќўрайды жјне оныѕ ажырамас бґлігі болып табылады, атап айтќанда:
      1) осы Шарт;

      2) Бағалау  тізбесі;

1.Шарттың мәні

1. Мемлекеттік сатып алудың ұйымдастырушысы және тапсырыс берушісі – «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ, Рудный қаласы Пионерская көшесі, 21 мекенжайдағы  әкімшілік ғимараттың (2 қабатты) жылу жүйесін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды (орталық жылу: құбырлардың, секциялардың, жылу құралдарының, жабу және реттеуші арматурасының жеке учаскілерін ауыстыру; ауа шүмектерін орнату, жүйені гидравликалық сынау және жуу; жылу жүйесін реттеу және жөндеу) мемлекеттік сатып алуды жариялады және (сомасы санмен және жазумен көрсетілсін)  сомасы (бұдан әрі-Шарт бағасы) мөлшерде осы  жұмыстарды орындауға Мердігердің конкурстық өтінімін қабылдады.
2. Жұмыстар бағалау тізімі бойынша орындалады.
Рудный қаласы Пионерская көшесі, 21 мекенжайдағы  әкімшілік ғимараттың (2 қабатты) жылу жүйесін ағымдағы жөндеуді (орталық жылу: құбырлардың, секциялардың, жылу құралдарының, жабу және реттеуші арматурасының жеке учаскілерін ауыстыру; ауа шүмектерін орнату, жүйені гидравликалық сынау және жуу; жылу жүйесін реттеу және жөндеу) өткізу  және осы шарт бойынша жұмыстарды өткізу үшін  қажетті құрылыс материалдарды және құрылымдарды, жұмыскерлерді, құрылыс мәшиналарды, құрылымдарды және басқаларды шарт бойынша Мердігер ұсынуы тиіс.
Төлем нысаны: ақша аудару

2. Шарттың негізгі жағдайлары

2.1. Бюджеттік бағдарламаның атауы: 001 «Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды және жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді   іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
2.1.1.Кіші  бағдарламалар: 000
2.1.2.Ерекшеліктер:  149 «Өзге қызметтер мен жұмыстар»
2.2. Жұмыс  атауы: Рудный қаласы Пионерская көшесі, 21 мекенжайдағы  әкімшілік ғимараттың (2 қабатты) жылу жүйесін ағымдағы жөндеу (орталық жылу: құбырлардың, секциялардың, жылу құралдарының, жабу және реттеуші арматурасының жеке учаскілерін ауыстыру; ауа шүмектерін орнату, жүйені гидравликалық сынау және жуу; жылу жүйесін реттеу және жөндеу).
2.3. Өлшем бірлігі: жұмыс,
2.4. Бір бірліктің бағасы:
2.5. Саны: 1
2.6. Шарттың жалпы сомасы:
2.7. Жұмыстың ұзақтық мерзімі:  2010 жылғы  30 қыркүйекке  шейін.
2.8. Алдын ала төлемнің   көлемі: жоқ,
2.9.  Төлеу мерзімі: 2010 жылғы   29 қазанға  шейін
(Тапсырыс беруші .Мердігер ұсынған орындалған жұмыстардың актісіне қол қойғаннан кейін)
2.10. Төлем түрі: үзілді-кесілді төлем (осы Шарт бойынша Мердігер осы Шарта көзделген барлық міндеттемелерін және ақауларды түзету бойынша оның барлық міндеттемелерін толық орындағанжағдайда Тапсырыс берушімен Мердігерге төленеді)
2.11 Төлем алдындағы қажетті құжаттар: шот-фактурасы, орындалған жұмыстардың актісі.
(шот-фактурасы немесе қабылдау-беру актісі немесе т.б.)
2.12 Жұмыс басталуы мерзімі осы Шарттың күшіне ену күні болып табылады.

3. Жұмыстарды тапсыру – беру тәртібі, тараптардың жауапкершілігі

3.1 Мердігер Тпсырыс берушіге орындалған жұмыстардың актісін және ағымдағы жөндеу барысында пайдаланатын материалдарға сертификатын  ұсынуға міндетті.
3.2. Тапсырыс беруші орындалған жөндеу жұмыстардың қабылдау актісін  алған сәттен бастап он күн ішінде оған қол қоюға немесе жұмыстарды қабылдаудан дәлелді бас тартуға міндетті. Жұмыстарды қабылдаудан бас тарту негіздері мыналар болып табылады:
- Мердігердің Шарт бойынша  жұмыстарды орындамағаны (сатып алынатын жұмыстардың тізіліміне сәйкес);
- мердігердің шарт бойынша жұмыстарды орындамағаны (жөндеу жұмыстар құнының сметалық есебіне сәйкес);
- жұмыстарды дұрыс орындалмағаны (анықталған және жойылмаған шалалықтар  мен ақаулар);
3.3 Мердігер ќосалќы мердігерлік ўйымдармен жўмыстардыѕ жалпы кґлемініѕ (мердігерлік баєасыныѕ) 2/3 бґлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, жјне Тапсырыс берушініѕ жазбаша рўќсатынсыз Шартты їшінші тўлєаєа бере алмайды. Ќосалќы мердігерлердіѕ болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындаєы Шарттыѕ талаптарын ґзгертпейді.
3.4  Учаскеде ќосалќы мердігерлер бар болса Мердігер ґзініѕ жўмыстарын олармен їйлестіріп отыруы тиіс.
3.5 Тапсырыс беруші Мердігерге объектініѕ ќўрылысын салуєа (жґндеуге, ќайта жаѕартуєа) жобалау-сметалыќ ќўжаттаманы береді (мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс ќўрылысты "Дайын тапсыру" шартымен ґткізілген кезде бўл талап осы Шартта ескерілуі тиіс).
3.6 Мердігер негізгі ќызметтерге біліктілігі туралы мјліметтерде кґрсетілген ќызметкерлерді жалдайды. Бўл адамдарды басќасына ауыстырєан кезде Мердігер мўндай ауыстыруєа Тапсырыс берушініѕ келісімін алуы тиіс. Жаѕа ќызметкерлердіѕ біліктілігі туралы мјліметтерде санамаланєан ќызметкерлердіѕ біліктілігіне теѕ немесе одан жоєары болуы тиіс.
3.7 Егер Тапсырыс беруші Мердігерден Мердігердіѕ немесе ќосалќы мердігердіѕ ќызметкері болып табылатын адамды, себептерін кґрсете отырып, Объектіде жўмыстарды орындаудан алыстатуды сўрайтын болса, Мердігер мўндай адамды 72 саєат ішінде ќўрылыс объектісінен кетіруге міндетті, одан кейін бўл адамныѕ осы Шарт бойынша жўмыстарды орындаумен ешќандай байланысќа ие болмауы тиіс.
3.8 Мердігер Тапсырыс берушініѕ мїлкіне, меншігіне шыєындар немесе залал келтірумен жјне ґз ќызметкерлерініѕ денсаулыєына, сондай-аќ ґз ќызметкерлерініѕ мерт болуымен байланысты жјне Шартты орындау аєымында жјне салдарынан туындайтын барлыќ тјуекел їшін жауапты болады.
3.9 Тапсырыс беруші тјуекелдіѕ ерекше тїрлері, атап айтќанда: соєыс, кґтеріліс, революция, азаматтыќ соєыс, бїліктер, тјртіпсіздіктер (егер онда Тапсырыс берушініѕ ќызметкерлері ќатысса) тјуекелі їшін жауапты болады. Сондай-аќ, Мердігер тапќан жјне конкурстыќ ќўжаттамада кґрсетілмеген топыраќтыѕ уытты жјне жарылєыш нјрселермен улануы жјне егер осы табылєандар жўмыстардыѕ орындалуына тікелей јсер ететін болса да Тапсырыс берушініѕ тјуекелі болып табылады.
3.10 Тараптардыѕ јрќайсысы олардыѕ бірлескен іс-ќимылдары немесе кемшіліктерініѕ нјтижелері болып табылєан шыєындар бойынша шыєындар, шыєыстар жјне талап-арыздар, адамдардыѕ денсаулыєына залал келтіргені жјне ґлімі їшін жауап береді жјне оларды басќа тарапќа ґтейді.
3.11 Мердігер Объектідегі жўмыстар ґндірісініѕ ќауіпсіздік техникасы їшін толыєымен жауап береді.
3.12 Тапсырыс беруші Мердігердіѕ объектініѕ ќўрылысын салуєа бґлінген Учаскеніѕ барлыєын пайдалануєа рўќсат етеді. Егер ќўрылысќа берілген Учаскеніѕ бір бґлігі Учаске берілетін кїнге берілмеген болса жјне осы себеппен жўмыстарды орындау кідіртілсе, онда бўл жаєдайда Тапсырыс беруші жўмыстарды аяќтау мерзімін осы Учаскені беруді кідірткен мерзімге ўзартуы тиіс.
3.13 Мердігер ґз ќызметкерлерініѕ, Ќосалќы мердігердіѕ (лердіѕ), Ќосалќы мердігердіѕ (лердіѕ) ќызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарыныѕ, сондай-аќ Мердігермен шарт негізінде Шарт шеѕберіндегі жўмыстардыѕ бір бґлігін орындайтын басќа да адамдардыѕ іс-јрекеттері мен кемшіліктері їшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.
3.14  Тапсырыс беруші жўмысты немесе конструкцияны тексеру їшін сынаќ жїргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жўмыс немесе конструкция аќаулы болып шыќса, Мердігер жўмыстардыѕ Аќауын тїзетеді жјне (немесе) конструкцияны алмастырады.
3.15 Тапсырыс беруші табылєан кез келген Аќаулар туралы Аќауларды тїзету мерзімін кґрсете отырып, Мердігерді жазбаша тїрде хабардар етеді.
3.16  Мердігер Аќаулар туралы хабарламаны алып, Аќауды Тапсырыс беруші кґрсеткен уаќыт кезеѕі ішінде жоюєа міндетті.
3.17 Мердігер ґнім беруді ўйымдастыру, Мердігер беретін, Объектіге жеткізілуге тиіс барлыќ материалдар мен жабдыќтарды тасымалдау, тиеу жјне саќтау їшін жауапты болады. Ґнімді беру тек ќана Мердігердіѕ атына жїзеге асырылады. Ешќандай жаєдайда да Тапсырыс беруші ґнім беруге, ґѕдеуге, саќтауєа жјне кґлік ќўралдарыныѕ тоќтап тўруына аќы тґлеуге байланысты шыєыстар їшін жауап беруге тиіс емес. Ешќандай да ґнім беру Тапсырыс берушініѕ атына жіберілмейді.
3.18 Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдыќтардыѕ жаќсы сапада жјне техникалыќ ґзіндік ерекшеліктер жјне жобалау-сметалыќ ќўжаттамаєа сјйкес болуына, жўмыс оныѕ сапасын жобалау-сметалыќ ќўжаттаманыѕ талаптарына сјйкес келмейтін деѕгейге дейін тґмендететін аќауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарєа сјйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген жјне рўќсатсыз ґзгертілген жўмыс аќаулы деп танылады. Тапсырыс берушініѕ талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдыќтардыѕ сапасын және және /немесе бағалау құнын  кујландыратын ќўжаттарды беруге тиіс.
       Мердігер Тапсырыс берушіге орталық жылудың жеке учаскелерін (осы шартқа сәйкес жөнделген) пайдалануға 10 жыл  мерзімге кепілдік береді.

4. Мердігерлердің міндеті
4.1 Мердігер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы шартпен көзделген барлық жұмыстардың (бағалау тізіміне сәйкес) орындалуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.
4.2 Егер жұмыстарды орындау барысында Мердігердің  шарт жағдайларынан шегінуі жұмыстың сапасына нұқсан келтірсе, Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық  кемшіліктерді (шалалықтар мен ақаулықтар) ақысыз жою.
4.3 Шалалықтар мен ақаулықтарды жою мерзімі үш күннен аспау қажет.
4.4 Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.
4.5 Тапсырыс беруші Мердігердің жоғарыда айтылған себептермен оларды толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін жұмыстардың қандай да бір зияны немесе зақымдануы үшін жауапкершілік көтермейді және Мердігер қосымша өтеусіз қандай да бір зиянды барлық түзетуді, қандай да бір зақымдануды және өзге де жоғары айтылғандар нәтижесінде өзге де ақауларды жүзеге асырады.
4.6 Мердігер Учаскенің аумағын таза ұстайды. Мердігер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруге тиіс.
4.7 Егер Мердігер Учаскені осы Шарт талап ететіндей таза ўстауєа жаєдайы келмесе, Тапсырыс беруші шыєыстарды Мердігердіѕ есебіне жатќыза отырып, осы жўмысты орындауы мїмкін.
4.8 Мердігер осы Шарт бойынша жўмыстардыѕ барлыќ тїрлерін жўмыстар басталєаннан кейін (кїн саны кґрсетілген) кїнтізбелік кїннен кешіктірмей аяќтауды ќамтамасыз етуге міндетті.
4.8.1 Өнім беруші (мердігер) конкурстық өтінімге сәйкес қазақстандық мазмұнын (ол бар болса) қамтамасыз етуге міндетті.
5. Тапсырыс берушінің міндеті.
5.1 Тапсырыс беруші Рудный қаласы Пионерская көшесі, 21 мекенжайдағы  әкімшілік ғимараттың (2 қабатты) жылу жүйесін ағымдағы жөндеу (орталық жылу: құбырлардың, секциялардың, жылу құралдарының, жабу және реттеуші арматурасының жеке учаскілерін ауыстыру; ауа шүмектерін орнату, жүйені гидравликалық сынау және жуу; жылу жүйесін реттеу және жөндеу) бойынша орындалған жұмыстарды қабылдағаннан кейін, оларды осы шарттың 2-тармағында көзделген көлемі мен мерзімде Мердігерге төлейді.

6. Шарттың қосымша жағдайлары.
6.1 Мемлекеттік сатып алу туралы шартты Ќазаќстан Республикасыныѕ резиденті емеспен жасасќан жаєдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартты Ќазаќстан Республикасы заѕнамасыныѕ талаптарын ескере отырып, ол ўсынєан нысанда ресімдеуге жол беріледі.
6.2  Шарт мемлекеттік жјне/немесе орыс тілдерінде жасалады.
Шартты тґрелікте ќарау ќажет болєан жаєдайда Шарттыѕ мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі данасы ќаралады. Шартќа ќатысты барлыќ хат алмасу немесе тараптар алмасатын басќа ќўжаттама осы талаптарєа сјйкес келуге тиіс.
6.3  Ґнім берушіні таѕдауєа негіз болєан сапаныѕ жјне басќа да шарттардыѕ ґзгермейтін талабы жаєдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалєан шартќа ґзгерістер енгізуге:
1) егер мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау їдерісінде осыєан ўќсас сатып алынатын жўмыстарєа баєалар азаю жаєына ґзгерсе, тараптардыѕ ґзара келісімі бойынша жўмыстарєа баєаныѕ жјне осыєан сјйкес шарттыѕ баєасын азайту бґлігінде;
Мемлекеттік сатып алу туралы шарттыѕ жобасына не жасалєан шартќа мемлекеттік сатып алу шарттарыныѕ жјне (немесе) ґнім беруші таѕдау їшін негіз болєан ўсыныстыѕ мазмўнын ґзгертетін ґзгерістерді осы тармаќта кґзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.
6.4 Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындаєы Объект ќўрылысын салу мјселелеріне ќатысты ресми ќатынас жазбаша тїрде єана кїшке ие болады.
6.5 Тапсырыс беруші немесе оныѕ ујкілетті тўлєасы, сондай-аќ жобалау-сметалыќ ќўжаттаманыѕ јзірлеушілері Учаскеге немесе Шарт бойынша жўмыстар орындалып жатќан немесе орындалатын кез келген басќа орынєа јрќашан рўќсаты болады.
6.6 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соєан байланысты олардыѕ арасында туындайтын барлыќ келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссґздер їдерісінде шешуге барлыќ кїш-жігерлерін салуєа тиіс.
6.7 Егер осындай ресми емес келіссґздер басталєанынан 21 (жиырма бір) кїн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Ґнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардыѕ кез келгені бўл мјселені Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес шешуді талап етуі мїмкін.
6.8 Егер мердігер Шарттыќ ќўжаттардыѕ талаптарын бўзып орындалєан жўмыстарды тїзету жґніндегі ґз міндеттемелерін орындамаса, сондай-аќ егер Мердігер жобалау-смета ќўжаттамасына сјйкес жўмысты соѕына дейін орындауєа ќабілетсіз болып шыќса, Тапсырыс беруші жазбаша нўсќамамен Мердігерге жўмыстарды тўтастай немесе тоќтап ќалу себептерін жойєанєа дейін жўмыстардыѕ бір бґлігін тоќтату туралы ґкім бере алады.
6.9 Форс-мажорлыќ шарттарды ќоспаєанда, егер мердігер Шартта айтылєан мерзімде жўмысты орындамаса Тапсырыс беруші Шарттыѕ шеѕберінде ґзініѕ басќа ќўќыќтарына зиянсыз Шарттыѕ баєасынан јр бір мерзімі ґткен кїнге 0,1 пайыз сомасында тўраќсыздыќ айыбын есептеп шыєарып отырады.
6.10 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша орындалєан кґлем їшін осы Шартта айтылєан соманы тґлеуге міндеттенеді.
6.11 Мердігер орындаєан жўмыстардыѕ сомасынан ай сайын (немесе басќа кезеѕ кґрсетілсін) Тапсырыс беруші барлыќ жўмыстар орындалєаннан жјне шалаєайлыќтар мен аќаулар тізбесін жойєаннан кейін Мердігерге тґленетін орындалєан жўмыстар ќўныныѕ 5%-ын ўстап ќалады (бўдан јрі - Тїпкілікті аќы тґлеу).
6.12 Осы Шарт бойынша Мердігерге тїпкілікті аќы тґлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді жјне Аќауларды тїзету жґніндегі ґзініѕ барлыќ міндеттемелерін толыќ орындаєан жаєдайда жїргізеді.

7. Осы шарттың  әрекет ету  мерзімі.
7.1. Осы Шарттың мақсаты үшін «форс-мажор» Мердігердің есебіне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Мердігер тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар әскери іс-қимылдар, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді. 
7.2 Егер форс-мажорлыќ жаєдайлар орын алса немесе ол ўсынєан ауытќулар жўмыстарды орындау їшін ќосымша мерзімдер талап етсе, сондай-аќ егер, жўмыстарды орындау їдерісінде ќосымша еѕбек шыєындарын талап ететін жасырын Аќаулар аныќталєан жаєдайларда Тапсырыс беруші жўмыстарды орындау мерзімін ўзартады. Бўл ретте Мердігер азаматтыќ заѕнамада кґрсетілген рјсімге сјйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс.
7.3 Мынадай оќиєалар жўмыстардыѕ ўзаќтыєы мерзімін ґзгертуге немесе Мердігерге аќшалай ґтемаќы тґлеуге алып келеді:
      1) Тапсырыс беруші Объектініѕ барлыќ учаскелерін пайдалануєа рўќсат етпесе, бўл жўмыстардыѕ орындалуын кідіртеді. Бўл жаєдайда Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша жўмыстардыѕ орындалу мерзімін ўзартуєа міндетті;
7.4 Егер басќа тарап Шартта кґзделген ќаєидатты талаптардан айыратын Шарттыѕ талаптарын едјуір бўзушылыќ жасаєан болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта кґрсетілген мерзімге дейін Шартты бўза алады.
7.5. Шарттыѕ талаптарын едјуір бўзу мынаны ќамтиды, біраќ санамаланєанмен шектеліп ќалмайды:
      1) егер Мердігер жўмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бўзса, Тапсырыс беруші Шартты бўза алады;
      2) Мердігер Тапсырыс берушініѕ тоќтатуєа рўќсатын алмай мерзімі__________дейін жўмысты тоќтата тўрса;
      3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уаќыт кезеѕі ішінде Тапсырыс беруші кґрсеткен Аќауларды жоймаса;
      4) Тапсырыс беруші Мердігерге жўмыстар барысын кідіртуге нўсќама_______________ кїн ішінде кїшін жоймаса;
      5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оныѕ ќайта ўйымдастырылуын немесе бірлесуін ќоспаєанда, банкротќа ўшыраса немесе ќандай да бір себептермен таратылса;
      6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушініѕ Техникалыќ баќылаушысы растаєан соманы сома расталєан кїннен кейінгі кїн ішінде тґлемесе;
      7) Мердігер жобалау ќўжаттамасында жјне шарттыќ ќўжаттамада кґрсетілген жўмыстарды жїргізу ережелерін, нўсќаулыќтарын жјне ережелерін ескермейтін болса.
7.6 Егер Шарт Мердігердіѕ Шартты едјуір бўзуы себебінен бўзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушініѕ жаѕа Мердігерді таѕдауына аванстар мен шыєындарды шегере отырып, Мердігерге іс жїзінде орындалєан жўмыстар їшін ќалєан соманы тґлейді. Егер Тапсырыс берушініѕ Шартты бўзуєа байланысты шыєындарыныѕ жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып тїссе, айырма Тапсырыс берушіге тґленуге жататын борышты ќўрайды.
7.7 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан јрі орындаудыѕ орынсыздыєына байланысты оны кез келген уаќытта бўза алады. Хабарламада Шартты бўзудыѕ себебі кґрсетіледі, Шарттыѕ кїші жойылєан жўмыстарыныѕ кґлемі, сондай-аќ Шартты бўзудыѕ кїшіне енетін кїні айтылады.
7.8. Мўндай жаєдайларда Тапсырыс беруші барлыќ орындалєан жўмыстардыѕ ќўнын, сатып алынєан жабдыќтар їшін, Объектіден машиналар мен тетіктердіѕ шыєарылуына шыєыстарды жјне Объектіні консервациялау ќўнын тґлейді.
7.9 Жоєарыда санамаланєан жаєдаяттар негізінде Шарт жойылєан кезде, Мердігер Шарт бойынша бўзуєа байланысты оны бўзатын кїнгі іс жїзіндегі шыєындар їшін єана аќы талап етуге ќўќылы.
7.10  Мына фактілердіѕ бірі аныќталєан жаєдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеѕде бўзылады:
     1) Заѕныѕ 6-бабында ќарастырылєан шектеулердіѕ бўзылуы;
     2) сатып алуды ўйымдастырушы јлеуетті ґнім берушіге Заѕда ќарастырылмаєан ыќпал етулер кґрсетсе;
      Егер Шарт бўзылса Мердігер дереу жўмысты тоќтатып, Объектіні консервациялауды жјне белгіленген тјртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды ќамтамасыз етеді.
7.11 Егер Мердігердіѕ Шарт талаптарын едјуір бўзуы себебінен Шарт бўзылатын болса, Объектідегі барлыќ материалдар мен Жабдыќ, сондай-аќ уаќытша ќўрылымдар мен орындалєан ќўрылыс жўмыстары Тапсырыс берушініѕ меншігі болып саналады жјне Шартты бўзуєа байланысты ќаржылыќ талќылаулар шешілгенге дейін оныѕ билігінде болады.
7.12  Егер дїлей апат, јскери іс-ќимылдар немесе Тапсырыс беруші немесе Мердігер баќылай алмайтын ќандай басќа бір басќа форс-мажорлыќ оќиєа Шарттыѕ орындалуын бўзса, Тапсырыс беруші Шарттыѕ тоќтатыла тўруын кујландырады. Мердігер тоќтата тўру туралы хабарлама алєаннан кейін ќысќа мерзімде Объектіні консервациялауды ќамтамасыз етеді жјне жўмысты тоќтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоќтатќан кїнге дейін орындалєан жўмыстардыѕ барлыќ кґлемі їшін жјне Объектіні консервациялауєа байланысты жўмыстар їшін аќы тґлеуді жїргізеді.
7.13 Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрлігініѕ аумаќтыќ ќазынашылыќ органында тіркегеннен кейін кейін кїшіне енеді.
7.14 Шарттың әрекет ету мерзімінің аяқталуы шарт  бойынша өз міндетемелерін толық орандағанға дейін, сондай-ақ шарттың әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін орын алған шартттың бұзылуы тараптарды жаупкершіліктен босатпайды.
7.15 Шарт 2010 жылғы 31 қазанға шейін әрекет етеді.
7.16 Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

  Тапсырыс беруші
«Рудный қалалық жұмыспен қамту және
әлеуметтiк    бағдарламалар бөлiмi» ММ                                 
111500, Қазақстан Қостанай обл., Рудный қ., Пионерская көшесі 21
СТН  391900016232
ЖСК  KZ90070103KSN3919000
«ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ
БСК   KKMFKZ2A
БСН  920740000353
Коды  4510504
Тел. 4-40-75

Бастық
_____________________Е.В.Скаредина

  Өнім беруші 
_________________ (Толық атауы)
_________________ (Мекенжайы және деректемелері/ _________________ (Телефон, факс)
_________________ (Лауазымы)
_________________ (Т.А.Ә)
_________________ (қолы)

Аумаќтыќ ќазынашылыќ органында тіркеген күні: