Конкурстық
                                                       құжаттамаға
                                                        1-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі
Міндетті гигиеналық құралдарды мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурс

Лот
N Тапсы-
рыс
еру-
шінің
атауы Тауар-
лардың
атауы Өлшем
бірлі-
гі Саны,
көле-
мі Беру
шарт-
тары
(ИНК
ОТЕРМС
2000
сәй-
кес) Тауар-
лар
беру
мер-
зімі Тауар-
лар
беру   
орны Аванс-
тық
төлем
мөлше-
рі,
% Конкурс
тәсілімен
мемлекеттік
сатып алу
үшін
бөлінген
сома
(Nлот
бойынша),
теңге
«Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ №1 жөргектер (55-80 см, S, Small)
№2 жөргектер (75-110см, M, Medium)
№3 жөргектер (100-150 см, L, Large)
№4 жөргектер (130-170 см, XL, Extra large)
№4 жөргектер, балалар (8-18 кг, Maxi)
№5 жөргектер балалар (9-20 кг, Maxi plus) №6 жөргектер балалар (12-25 кг, Junior)
дана 880
4560
5880
760
1280
2625
1440
Өнім беруші тауарды тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша беруге міндетті:
Рудный қ.
Пионерская көшесі, 21
2009 жылғы 17 қарашаға дейін
Рудный қ.
Пионерская көшесі, 21
Жоқ

1911000

Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің толық сипаты мен сипаттамасы техникалық ерекшеліктерде көрсетіледі.

     
«Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі» ММ бастығы
                                      Е.В.Скаредина
Күні 2009 жылғы  25 тамыз

М.О.
                                         
Конкурстық
                                                       құжаттамаға
                                                        2-қосымша
Сатып алынатын тауарлардың  техникалық ерекшеліктері
Міндетті гигиеналық құралдарды мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурс

1. Сатып алынатын міндетті гигиеналық құралдардың саны:
Күндіз және түнгі уақытта пайдалану үшін ересектерге арналған тыныс беретін жөргектер (белдің          сантимертдегі өлшемі,  көлемі):
№1 жөргектер (55-80 см, S, Small) – 880 дана
№2 жөргектер (75-110см, M, Medium) – 4560 дана
№3 жөргектер (100-150 см, L, Large) – 5880 дана
№4 жөргектер (130-170 см, XL, Extra large) – 760 дана
Күндіз және түнгі уақытта пайдалану үшін  мүгедек балаларға  арналған тыныс беретін жөргектер (адамның килограмдағы салмағы, көлемі):
№4 жөргектер, балалар (8-18 кг, Maxi) – 1280 дана
№5 жөргектер балалар (9-20 кг, Maxi plus) – 2625 дана
№6 жөргектер балалар (12-25 кг, Junior) – 1440 дана

2. Сатып алынатын барлық гигиеналық құралдар сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшеліктеріне сәйкес болуы тиіс.

           3.  Міндетті гигиеналық құралдарды беру орны: 111500 Қазақстан, Қостанай облысы, Рудный қ., Пионерская көшесі, 21   «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ                                   

                                                     Конкурстық
                                                       құжаттамаға
                                                        3-қосымша

               Конкурсқа қатысуға өтінім
                   (заңды тұлғалар үшін)

Кімге   «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
                   (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы көрсетіледі)
Кімнен  __________________________________________________________________
                      (әлеуетті өнім берушінің толық атауы көрсетіледі)

      1. Конкурсқа қатысуға үміткер заңды тұлға (әлеуетті өнім беруші) туралы мәліметтер:

Әлеуетті өнім берушінің заңды, почталық мекен-жайы және байланыс телефондары
Заңды тұлғаның банктік деректемелері (СТН, БСК, ЖСК), сондай-ақ заңды тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекен-жайы
Заңды тұлғаның бірінші басшысының аты-жөні
     
      2.                                                   
                                            (заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі)
осы өтініммен конкурс тәсілімен  міндетті гигиеналық құралдарды  мемлекеттік сатып алуға әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес тауарларды  беруді, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетуді - қажетін көрсету керек) жүзеге асыруға келісім білдіреді.
3. Әлеуетті өнім беруші осы өтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы жоқтығын растайды.
Осымен, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен Заңның 37-бабының 9-тармағында көзделген (тауарды(ларды), жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді - қажетін көрсету керек) мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзуға келісім білдіреді.
4. Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамамен танысқандығын және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзінің құқықтық қабілеттілігі, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы  дұрыс емес ақпарат бергені үшін жауапкершілігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.
Әлеуетті өнім беруші осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарда мұндай дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.
5. Осы конкурстық өтінім конкурстық өтінімдерді ашу күннен бастап  45 күн ішінде қолданылады.
      6. Біздің конкурстық өтінім жеңді деп танылған жағдайда, біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгіземіз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).
      7. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу сәтіне дейін конкурсқа қатысуға осы өтінім Сіздің оны жеңді деп тапқан хабарламаңызбен бірге біздің арамыздағы міндетті түрдегі шарт рөлін орындайтын болады.
_________________________________________________
______________________________/__________________/
____________________________________________________________
(Заңды тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің лауазымы, Т.А.Ә. және қолы)

      Толтырылған күні___________________________________

      М.О.
 
Үлгі конкурстық
                                                     құжаттамаға
                                                     4-қосымша
             
Конкурсқа қатысуға өтінім
      (жеке тұлға үшін)

Кімге «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
                   (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы көрсетіледі)
Кімнен __________________________________________________________________
                     (әлеуетті өнім берушінің атауы толық көрсетіледі)

1. Конкурсқа қатысуға үміткер жеке тұлға (әлеуетті өнім беруші) туралы мәліметтер:

Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім  берушінің жеке басын куәландыратын
құжатқа сәйкес Т.А.Ә.
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім  берушінің жеке басын куәландыратын
құжат деректері
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім
берушінің тіркелген мекен-жайы
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім
берушінің іс жүзіндегі тұрғылықты мекен-жайы
Тіркеу туралы куәліктің, патенттің не Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес конкурс мәніне сәйкес келетін кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқық беретін өзге де құжаттың нөмірі
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің банктік деректемелері (СТН, БСН, ЖСК), сондай-ақ жеке тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекен-жайы
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің байланыс телефондары,
почталық мекен-жайы мен электрондық почтасының мекен-жайы (ол болған кезде)
     
      2.                    
                                                         (жеке тұлғаның Т.А.Ә. көрсетіледі)
осы өтініммен конкурс тәсілімен  міндетті гигиеналық құралдарды мемлекеттік сатып алуға  әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес тауардыларды жеткізуді  жүзеге асыруға келісім білдіреді.
3. Әлеуетті өнім беруші осы өтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы жоқтығын растайды.
Осымен, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабының 9-тармағында көзделген тауарларды  мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзуға келісімін білдіреді.
4. Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамамен танысқандығын және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзінің құқығы, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы дұрыс емес мәліметтер бергені үшін жауапкершілігі, ндай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.
       Әлеуетті өнім беруші осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарды мұндай дұрыс емес мәліметтер бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.
5. Осы конкурстық өтінім конкурстық өтінімдерді ашу күннен бастап  45 күн ішінде қолданылады.
       6. Біздің конкурстық өтінім жеңді деп танылған жағдайда, біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгіземіз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).
       7. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу сәтіне дейін конкурсқа қатысуға осы өтінім Сіздің оны жеңді деп тапқан хабарламаңызбен бірге біздің арамыздағы міндетті түрдегі шарт рөлін орындайтын болады.
__________________________________________________________________
(Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің Т.А.Ә. және оның қолы)

Толтырылған күні_____________________________________________
                                                   

Конкурстық
                                                      құжаттамаға
                                                       5-қосымша

Біліктілігі туралы мәліметтер
    (әлеуетті өнім беруші тауарларды  сатып алу кезінде толтырады)

1. Әлеуетті өнім берушінің атауы _________________________________
__________________________________________________________________

     2. 2. Әлеуетті өнім беруші соңғы бес жыл ішінде ұсынған (өндірген, конкурста сатып алынатындарға ұқсас тауарлардың көлемі,  (ол бар болған кезде), теңгемен
__________________________________________________________________
Тауардың
атауы Тапсырыс
берушілердің
атауы мен
олардың
телефондарының
нөмірлері Тауарларды жеткізу орны мен  мерзімі Шарттың құны, теңге
(көрсетілмесе
де болады)
   
   
     
2. Қызметкерлердің біліктілігі мен тәжірибесі (әлеуетті өнім берушінің осы конкурс (лот) бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажет деп есептейтін қызметкерлері көрсетіледі)

Р/с
N Тегі, аты, әкесінің аты Лауазымы Осы конкурста сатып алынатын жұмыстарды орындау саласындағы жұмыс өтілі Диплом, куәлік және білім туралы басқа құжаттары бойынша біліктілігі немесе мамандығы Мамандығы бойынша санаты, разряды, сыныбы (бар болса) Азаматтығы
     
      4. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: өзіндік, кредиттік және т.б.) қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау және растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса беру  қажет.
____________________________________________________
      5. Ұсынымдар туралы мәліметтер. Ұсынымдық хаттарды, басқа заңды және жеке тұлғалардың пікірлерін санамалау және қоса беру қажет

      Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын.
      Қолы______________________________
                                               
    Конкурстық
                                                      құжаттамаға
                                                       6-қосымша

Банктік кепілдік

Банктің атауы:____________________________________________________
                                         (банктің атауы мен деректемелері)
Кімге:  «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ, Қазақстан
Рудный қ., Пионерская көшесі, 21  Астана қ.  Қазақстан Республикасы  Қазыналық Министрлігі  Қазынашылық Комитетінің Қостанай облысы бойынша Қазынашылық департаментінің  Рудный қалалық  қазынашылық басқармасы  ММ-нде  ЖСК 019145289 , БСК 195301070, СТН 391900016232

                (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен деректемелері)
           

N_________кепілдік міндеттеме

______________________________    ____ж. "___"______________
      (орналасқан жері)

    Біз бұдан әрі "Өнім беруші" деп аталатын,_______________________,
                                                                         (әлеуетті өнім берушінің атауы)
________________________________ұйымдастырған_____________________
(мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы)
сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысатындығынан және ______________
__________________________________________________________________
(тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурс (лот/-тар)
бойынша атауын беруді (жұмыстарды орындауды, қызметтерді көрсетуді) жүзеге асыруға дайындығынан хабардармыз.
      ________ж. "___"______________ жоғарыда аталған конкурсты өткізу жөніндегі конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім берушілердің банктік кепілдік түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізуі көзделген.
      Осыған байланысты біз_______________________           осымен өзімізге
                                                       (банктің атауы)
Сіздің талап етуіңіз бойынша                                                     
                                                                  «санмен және сөзбен жазылған сома)
тең  Сіздің ақы төлеуге жазбаша талабыңызды, сондай-ақ Өнім беруші:
      конкурсқа қатысуға түпкілікті мерзім өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімді кері қайтарып алғандығын не өзгерткендігін және (немесе) толықтырғандығын;
      танылған конкурс қатысушысы өзінің конкурстық баға ұсынысын белгіленген мерзімде тапсырмағандығын не кері қайтарып алғандығын;
      конкурстың жеңімпазы етіп анықталған қатысушы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарғандығын;
      мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауға қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімі туралы талаптарды орындамағандығын не уақтылы орындамағандығын.
      Бұл кепілдік міндеттеме конкурстық өтінімдер бар конверттерді ашқан күннен бастап күшіне енеді.
      Бұл кепілдік міндеттеме Өнім берушінің конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімінің қолданылуының соңғы мерзіміне дейін қолданылады және, егер Сіздің жазбаша талабыңызды біз________ аяғына дейін алмасақ, осы құжат бізге қайтарылатындығына немесе қайтарылмайтындығына қарамастан, толық және автоматты түрде күшін жояды. Егер конкурстық өтінімнің мерзімі ұзартылған болса, онда бұл кепілдік міндеттеме сондай мерзімге ұзартылады.
      Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттемелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

   Кепілгердің қолы мен мөрі                       Күні мен мекен-жайы   
                                           
Конкурстық
                                                      құжаттамаға
                                                      7-қосымша

Берешектің жоқтығы туралы анықтама

      Банк (атауы)______ жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 30 шілдедегі N 275 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, кредиттік серіктестіктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарына сәйкес осы Банкте қызмет көрсетілетін банк алдында анықтама берілген айдың алдындағы үш айдан артық созылған мерзімі өткен берешегінің жоқтығын растайды (заңды тұлғаның толық атауы, тел., мекен-жайы, СТН, БСК және т.б. көрсету қажет).
     
      Күні
      Қолы
      M.О.
   
   Конкурстық
                                                     құжаттамаға
                                                      8-қосымша

Әлеуетті өнім беруші бағаларының кестесі
(әлеуетті өнім берушінің атауы әр лотқа жеке толтырылады)

N Мазмұны Тауарлар
атауы
1. Қысқаша сипаты
2. Шығарылған елі
3. Жасаушы зауыт
4. Өлшем бірлігі
5. Баға_______бірлікке___________
ИНКОТЕРМС 2000 шарттары
бойынша _________
(белгіленген пункті)
6. Саны (көлемі)
7. Барлық бағасы =__________
б., 5 х б. 6,
8. Жалпы бағасы,_________ИНКОТЕРМС
2000 шарттары бойынша __________
белгіленген пункті, әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға
арналған, кеден бажын, ҚҚС және басқа төлемдер мен алымдарды, жинақтаушы бөлшектер мен міндетті қосалқы бөлшектер бағасын, бір өлшем бірлігіне пайдаланудың бастапқы мерзімі ішінде қызмет көрсетуге арналған
барлық шығыстарды қоса алғанда, басқа да шығыстар
       
      Әлеуетті өнім беруші басқа шығыстарды да көрсетуге құқылы, оның ішінде:
      жеңілдіктер берілетін жағдайда, оның көлемі
      Біз Сіздердің конкурстық құжаттамада айтылған төлем шарттарыңызға келісеміз. Төлемнің мынадай балама шарттарын ұсынамыз
__________________________________________________________________
                        (егер олар болса төлемнің  төлемнің балама шарттары көрсетіледі)
немесе басқа шарттар (санамалау қажет:___________ ______________)
бұл ретте________________мөлшерде жеңілдіктер ұсынамыз
__________________________________________________________________
                                                       (ақшалай мәнде жазбаша түрде көрсету қажет)

________________________      _______________________
     (Қолы)                                                   (лауазымы, тегі)
      М.О.
      Ескертпе: әлеуетті өнім беруші жалпы бағаның құрауыш бөліктерін көрсетпеуі де мүмкін, бұл ретте осы жолда көрсетілген бағаны әлеуетті өнім берушінің барлық шығындарын ескере отырып конкурстық комиссия қарайды және қайта қарауға жатпайды.
                                           

Конкурстық
                                                     құжаттамаға
                                                      9-қосымша

      Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт

111500 Қазақстан Қостанай облысы
Рудный қ. Пионерская көшесі, 21
«Рудный қалалық жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ

__________________ _________ж. _____ _______________
(Орналасқан жері)
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын  Рудный қаласы әкімдігінің 2004 жылғы 25 қарашадағы № 786 қаулысымен бекітілген Ереженің негізінде әрекет ететін, «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік
                                                                                                                                           (Тапсырыс берушінің толық атауы)
бағдарламалар бөлімі» ММ   атынан  бастығы Е.В.Скаредина тұлғасында бір тараптан және бұдан әрі Өнім
                                                                   (уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)
беруші деп аталатын
_____________________________________________________________атынан
     (өнім беруші - конкурс жеңімпазының толық атауы)
____________________________________ негізінде әрекет ететін
         (Жарғының, Ереженің және т.б.)
_________________________________________________________________
      (уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)
екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрі - Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) қорытындылары негізінде_____жылы___ _______ өткен осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегілер туралы келісімге келді:
1. Өнім беруші (сомасы цифрлармен және жазумен көрсетілсін) мөлшердегі сомаға (бұдан әрі - Шарттың бағасы) тауарларды/көрсетілетін қызметтерді Тапсырыс берушіге жеткізуді міндетіне алды.
      2. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдар мынадай түсіндірмені білдіретін болады:
      1) "Шарт" - Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бірге, сондай-ақ шартта сілтеме бар барлық құжаттамамен бірге қол қойған азаматтық-құқықтық акт;
      2) "Шарттың бағасы" Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде Өнім берушіге өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағаны үшін төленуге тиіс соманы білдіреді;
      3) "Тауарлар" нәрселерді (заттарды), оның ішінде жартылай фабрикаттарды немесе қатты, сұйық немесе газ тәріздес күйдегі шикізатты, электр және жылу энергиясын, шығармашылық зияткерлік қызметтің объектіленген нәтижелерін, сондай-ақ Өнім беруші Тапсырыс берушіге Шарт шеңберінде беруге тиіс Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сатып алу-сату мәмілелерін жасасуға болатын заттық құқықтарды білдіреді;
      4) "Ілеспе көрсетілетін қызметтер" Тауарларды беруді қамтамасыз ететін қызметтерді, мәселен, тасымалдау және сақтандыру және мәселен, монтаждау, іске қосу, техникалық жәрдем көрсету, оқыту қамтылатын кез келген басқа да көмекші қызметтер және Өнім берушінің осы Шартта көзделген басқа да осыған ұқсас міндеттерін білдіреді;
5) "Қызмет көрсету" - Тапсырыс берушінің мұқтажын қанағаттандыратын, заттық нәтижеге ие емес, қызмет;
      6) "Тапсырыс беруші" - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындар, дауыс беретін акциялардың елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар;
7) "Өнім беруші" - кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, Тапсырыс берушімен мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан шартта оның агенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум).
3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:
1) осы Шарт;
2) сатып алынатын тауарлардың/көрсетілетін қызметтердің тізбесі;
3) техникалық ерекшелік;
4) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету.
4. Ереженің 156-тармағында көрсетілген жағдайларда Өнім беруші Шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті. Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін:
1) тапсырыс берушінің банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарнаны;

      2) банктік кепілдікті таңдауға құқылы.
      5. Өнім берушінің Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші тұлғалардың енгізілген кепілдік ақша жарнасына тұтастай не бір бөлігінде талап қою құқығының туындауына әкеп соғатын іс-қимыл жасауына жол берілмейді. Тапсырыс берушінің өнім беруші енгізген кепілдік ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген мақсатқа пайдалануына жол берілмейді.

      6.  Өнім беруші тауарды   Өнім берушінің конкурстық өтініміне және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасына сәйкес санда және сапада сатуды және беруді, ал Тапсырыс беруші қабылдауды және төлеуді міндетіне алады.
     7. Ақы төлеу нысаны: аударым
     8. Тауарды жеткізу мерзімі: 2009 жылғы 17 қарашаға дейін
     9. Төлеу мерзімі: мамыр-шілде    (тауарды тағайындалған пунктте қабылдағаннан кейін) 
     10. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: шот-фактура және жүк құжаты
Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:
      1) осы тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауарлар, көрсетілетін қызметтер бірлігі үшін бағаны өзгертпеу шартымен сатып алынатын тауарлардың, көрсетілген қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлігінде жол беріледі. Тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге осы тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі;
      2) егер өнім беруші тауарды мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шартты орындау үдерісінде тауар бірлігіне берілетін бағаның өзгертпеу шартымен, онымен жасалған тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің неғұрлым үздік сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда өзгерістер енгізуге жол беріледі;
      3) егер мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау үдерісінде осыған ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлігінде;
      Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді осы тармақта көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.
      11. Осы Шарт шеңберінде берілетін тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс.
     12. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдерді, үлгілерді немесе ақпаратты ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс.
       13. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа пайдаланбауға тиіс.
      14. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері Тауарларға, егер бұл техникалық ерекшелікте айтылса, олардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін растау үшін техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргізуі мүмкін. Осы сынақтарға жұмсалатын барлық шығыстарды Өнім беруші жүктейді. Техникалық ерекшелікте Тапсырыс берушіге қандай түрдегі тексеру мен сынақ талап етілетіндігі, сондай-ақ олар қай жерде жүргізілуге тиіс екендігі көрсетіледі. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттарға арналған өзінің өкілдері туралы жазбаша түрде және уақтылы хабардар етуге тиіс.
      15. Жәшіктерді орау мен таңбалау, сондай-ақ ішінен және сыртынан құжаттамалау Тапсырыс беруші белгілеген арнайы талаптарға қатаң сәйкес келуге тиіс.
      16. Тауарларды беруді Өнім беруші сатып алынатын  тауарлардың тізбесінде айтылған Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес мынадай түрде жүзеге асырады:
  1) Тауарлардың сипаттамасымен, тауардың санын, бірлігінің бағасын және жалпы сомасын көрсетіп, Өнім берушінің шот-фактурасы және жүк құжаты;
  2) уәкілетті инспекциялық қызмет берген техникалық бақылау өткізу туралы куәлік, сондай-ақ Өнім берушінің зауытында техникалық бақылау өткендігі туралы есеп (егер мұндайлар болса);
   3) тауардың шыққан жері туралы сертификат.

        17. Өнім беруші Тауарларды тағайындалған пунктіне дейін беруге тиіс: 111500 Қазақстан Қостанай облысы Рудный қаласы Пионерская көшесі, 21. Осы тауарларды тағайындалған пунктіне дейін тасымалдауды Өнім беруші жүзеге асырады және төлейді, ал оған байланысты шығыстар Шарттың бағасына қосылады.
      18. Ілеспе қызметтерге баға Шарттың бағасына енгізілуге тиіс.
      19. Өнім беруші Шарт шеңберінде берілген Тауарлар, егер Шартта өзгеше көзделмесе, жаңа, пайдаланылмаған, конструкциялар мен материалдардың барлық соңғы түрленулері көрсетілген жаңа не сериялық модель болып табылатындығына кепілдік береді. Өнім беруші, бұдан әрі, осы Шарт бойынша берілген Тауарлар Тапсырыс берушінің елі үшін әдетте қолайлы жағдайларда берілген Тауарларды қалыпты пайдаланған кезде конструкцияларына, материалдары мен жұмысына байланысты ақаулары болмайтындығына бұдан әрі кепілдік береді. Тапсырыс беруші берген техникалық ерекшелікке қатаң сәйкестікте Өнім беруші дайындаған конструкцияларда, материалдарда ақау пайда болған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушінің оның (Тапсырыс берушінің) техникалық ерекшелігінде жібергені үшін жауап бермейді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы кепілдікке байланысты барлық талап қоюлар туралы жазбаша түрде жедел хабардар етуге міндетті. Осындай хабарламаны алғаннан кейін Өнім беруші ақау шыққан Тауарды немесе оның бөлігін Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да болмасын шығынсыз жедел жөндеуге немесе алмастыруға тиіс.
      20. Өнім берушіге берілген Тауарларға ақы төлеу осы Шарттың 7 және 9 -тармақтарында көрсетілген нысанда және мерзімде жүргізілетін болады.

      21. Тапсырыс беруші Шартта көрсеткен баға Тапсырыс берушінің конкурстық өтінімінде ол көрсеткен бағаға сәйкес келуге тиіс.
      22. Екі тарап қол қойған жазбаша өзгерістерді қоспағанда, Шарттың құжаттарына ешқандай ауытқулар немесе өзгерістер (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшеліктер, тиеу, орау әдістері, жеткізу орны немесе өнім беруші көрсететін Қызметтер және т.б.) Шарттың құжаттарына жіберілмейді.
      23. Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша тауарлардың кез келген бөлігін беру үшін қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың бағасы немесе беру кестесі немесе сол немесе өзгелері тиісті түрде түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Осы бап шеңберінде Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сауалдары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде көрсетілуге тиіс.
      24. Өнім беруші қандай да болмасын біреуге осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз не толық не ішінара бермеуге тиіс. Тауарларды беруді және Қызметтерді көрсетуді Өнім беруші бағалар кестесінде көрсетілген кестеге сәйкес жүзеге асыруға тиіс.
      25. Тапсырыс беруші тарапынан беруді орындауды кешіктіру оған жүктелетін мынадай санкцияларға әкелуі мүмкін: Шартты орындауды қамтамасыз етуді ұстап немесе тұрақсыздық айыбын төлеп Шарттың күшін жою.
      26. Егер Шарты орындау кезеңінде Өнім беруші кез келген сәтте Тауарларды уақтылы жеткізуге және қызметтерді көрсетуге кедергі келтіретін жағдайларға тап болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге тез арада кешігу фактісі, оның шамамен ұзақтығы және себебі (тері) туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Өнім берушіден хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалауға тиіс және өзінің қалауы бойынша Өнім берушінің Шартты орындау мерзімін ұзарта алады: бұл жағдайда мұндай ұзартуды тараптар Шарттың мәтініне түзетулер енгізу жолымен қол қойылуы тиіс.
     27. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Өнім беруші  тауарларды Шартта көзделген мерзімде бере алмайтын не қызметтерді көрсете алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, шарт шеңберінде әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды.
     28. Шарттың талаптарын бұзғаны үшін қандай да болмасын басқа санкцияларға зиян келтірместен, Тапсырыс беруші Өнім берушіге міндеттемелерді орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады:
      а) егер Өнім беруші Тауардың бөлігін немесе барлығын Шартта көзделген мерзімде (дерде) немесе Тапсырыс беруші берген осы Шартты ұзарту кезеңі ішінде бере алмаса;
      б) егер Өнім беруші Шарт бойынша қандай да болмасын басқа да өзінің міндеттемелерін орындай алмаса.
      29. Өнім беруші, егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажор жағдайларының нәтижесі болса, өзінің Шартты орындауды қамтамасыз етуден айырылмайды және Шарттың талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершілік жүктемейді.
30. Осы Шарттың мақсаты үшін "форс-мажор" Өнім берушінің есебіне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Өнім беруші тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар әскери іс-қимылдар, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.
31. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін жүргізеді.
32. Тапсырыс беруші, егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады  және Тапсырыс беруші, егер Шартты бұзу іс-әрекеттерді жасауға немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер жүктемейді.
      33. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшіне енген күн айтылуға тиіс.
      34. Жоғарыда көрсетілген жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Өнім беруші Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.
      35. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған, сондай-ақ ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда Мемлекеттік сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін. Өнім берушіге мұндай негіздеме бойынша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығындар өтемін талап ету құқығына ие емес.
     36. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсауға тиіс.
     37. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.
    38. Шарт мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде жасалады. Шартты төрелікте қарау қажет болған жағдайда Шарттың мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі данасы қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиіс.
     39. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.
     40. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді, ол бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты.
     41. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.
     42. Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда енгізуге міндетті.
     43. Әлеуетті өнім беруші  конкурстық өтінімге (бар болған кезде) қазақстандық қамтуды қамтамасыз етуді міндетіне алады.
    44. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде  тіркеуден өткізгеннен кейін және Өнім беруші осы Ереженің 156-тармағында көрсетілген жағдайларда Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.
      45. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

      Тапсырыс беруші                                                                                           Өнім беруші

«Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтiк                                                                                                          
бағдарламалар бөлiмi» ММ                                                                                      (толық атауы)
Рудный қ., Пионерская көшесі 21                                                                     
СТН 391900016232                                                                                                (мекен-жайы)       
ЖСК 000130339                                                                                                       
«ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ                                     (банк деректемелері)
БСК 195301070                                                                                                     
Коды 4510504                                                                                                                  (БСН)
БСН 920740000353                                                                                                   
т. 4-40-45                                                                                                                            (телефоны)

Бастығы                                                                                                               Жетікшісі
    Е.В.Скаредина                                                                            А.Ә.Т.

М.О.                                                                                                                     М.О.
                                Конкурстық
                                                     құжаттамаға
                                                      10-қосымша

              Банктік кепілдік
            (мемлекеттік сатып алу туралы шарттың
              орындалуын қамтамасыз ету нысаны)

      Банктің атауы:______________________________________________
                                              (банктің атауы және деректемелері)
      Кімге: «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ, Қазақстан
Рудный қ., Пионерская көшесі, 21  Астана қ.  Қазақстан Республикасы  Қазыналық Министрлігі  Қазынашылық Комитетінің Қостанай облысы бойынша Қазынашылық департаментінің  Рудный қалалық  қазынашылық басқармасы  ММ-нде  ЖСК 019145289  БСК 195301070, СТН 391900016232
                             (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының  атауы және деректемелері)

      N______ кепілдік міндеттеме

      _____________________              ________ж."___" _________
          (орналасқан жері)
      "Өнім беруші"_____________________________________________
                                                            (өнім берушінің атауы)
__________________________________________________________________
міндетті гигиеналық құралдарды беруге  ________ж. N_____ мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқандығын  және Сіз Шартта Өнім берушінің жалпы сомасы_________ теңгеге банктік кепілдік түрінде оның орындалуын қамтамасыз етуін енгізуді көздегендігіңізді назарға ала отырып, осымен_______________________________________
                                      (банктің атауы)
жоғарыда көрсетілген Шарт бойынша кепілгер болып табылатындығымызды және Сіздің талап етуіңіз бойынша Сіздің төлеуге жазбаша талап етуді, сондай-ақ Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағандығын немесе тиісінше орындамағандығын жазбаша растауды алғаннан кейін Сізге
__________________________________________________________________
                                       (сомасы цифрлармен және жазумен)
тең соманы төлеуге өзімізге қайтарусыз міндеттеме аламыз.
      Осы кепілдік міндеттемесі оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындаған сәтке дейін әрекет етеді.
      Осы кепілдік міндеттемесіне байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

      Кепілгерлердің қолы мен мөрі                       Күні және мекен-жайы
      (банктің (банк филиалының) бірінші басшысы немесе оның орынбасары және банктің бас бухгалтері)

___________________________      ______________________________
      * Заңның 8-бабының 8-тармағында көрсетілген жағдайда