Конкурс тәсілімен міндетті гигиеналық құралдарды (жөргектер) мемлекеттік
сатып алуды жүзеге  асыру туралы хабарландыру

«Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ, 111500 Қазақстан Қостанай облысы Рудный қаласы, Пионерская көшесі, 21  soc_z_buh@mail.ru , веб-сайт http://soczanrud.mybb.kz/  қайталанған конкурс тәсілімен міндетті гигиеналық құралдарды (жөргектер) мемлекеттік сатып алуды іске асыру туралы хабарлайды.
Тауарды  111500 Қазақстан Қостанай облысы Рудный қаласы, Пионерская көшесі, 21 үй бойынша жеткізу  қажет. (тауарлардың толық тізбесі, олардың саны және егжей-тегжейлі өзіндік  ерекшелігі конкурстық құжаттамасында көрсетілген)
        Тауарларды берудің талап етілетін мерзімі  2009 жылғы 23 қарашаға дейін.

      Конкурсқа "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 1-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіледі.

      Конкурстық құжаттама көшірмесінің бумасын 2009 жылғы  29 қазанға  дейінгі мерзімді қоса алғанда мына мекен-жай бойынша: 111500 Қазақстан Қостанай облысы Рудный қ., Пионерская көшесі, 21, кабинет  N 28, сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін және/немесе soc_z_buh@mail. электрондық почтамен және/немесе веб-сайт http://soczanrud.mybb.kz/  (әлеуәтті өнім берушілерді тіркеу журналында тіркеумен)  алуға болады.
      Конвертке желімделген конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ  мына мекен-жай бойынша 111500 Қазақстан Қостанай облысы Рудный қ., Пионерская көшесі, 21, кабинет  N 28 ұсынады (жібереді).

      Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің соңғы мерзімі 2009 жылғы 30 қазанды қоса алғанда сағат 10.00-ге дейін.

      Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер 2009 жылғы 30 қазанда  сағат 11.00-де мына мекен-жай бойынша:  111500 Қазақстан Қостанай облысы Рудный қ., Пионерская көшесі, 21,  кабинет  N 15 ашылады.

     Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға
болады: 8(71431)41186

     Конкурстық комиссиясының хатшысы Людмила Васильевна Парадовская, тел. 8(71431)41186

Объявление о повторном осуществлении государственных закупок
обязательных гигиенических средств (подгузников) способом конкурса.

ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ», 111500 Казахстан Костанайская область г. Рудный  ул. Пионерская 21  soc_z_buh@mail.ru , веб-сайт http://soczanrud.mybb.kz/ объявляет о повторном проведении государственных закупок обязательных гигиенических средств (подгузников) способом конкурса.
       Товар должен быть доставлен: 111500 Казахстан Костанайская область г. Рудный ул. Пионерская, 21 (полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в конкурсной документации).
Требуемый срок поставки товаров  до 23 ноября 2009 года
     К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в п. 1 ст. 8 Закона Республики
Казахстан "О государственных закупках".
      Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до  11.00 часов             29 октября 2009 года включительно по адресу: 111500 Казахстан Костанайская область г. Рудный  ул. Пионерская 21  , кабинет № 28 с 9.00 часов до 18.00 часов, и/или по электронной почте по адресу soc_z_buh@mail, и/или на веб-сайте http://soczanrud.mybb.kz/ (с регистрацией в журнале регистрации потенциальных поставщиков).
      Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в
конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в
ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» по адресу: 111500 Казахстан Костанайская область г. Рудный  ул. Пионерская 21  , кабинет № 28.
      Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 10.00 часов          30 октября 2009 года включительно.
      Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться 30 октября 2009 года в 11.00 часов по адресу: 111500 Казахстан Костанайская область г. Рудный ул. Пионерская 21, каб. 15. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(71431)41186           
Секретарь конкурсной комиссии Парадовская Людмила Васильевна, тел. 8(71431)41186.


Итоги по государственным закупкам товаров и услуг

111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21, «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ    2009 жылғы 02 қазанға жарияланған баға ұсыныстарын сұрау әдісімен  өткен  мемлекеттік сатып алулар қорытындылары  туралы хабарлайды:
Тауарлардың атаулары:
1. Қағаз ксерокске арналған ф –А4 117 бума,
Жеткізуші жеңімпаз болып жоғарыда аталған қызметтерді сатып алуға ең төмен бағаларды ұсынған  ЖШС «Азия ИнтерГрупп» танылған.
    2. Бензин АИ-95 -1000 л.
Жеткізуші жеңімпаз болып жоғарыда аталған қызметтерді сатып алуға тұнғыш ұсынған  ЖШС «Бахыт-Мунай» танылған.
Қызмет көрсету:
1. Фотобарабанды ауыстыру HP 1010 18 қызмет
2. Заряд валын ауыстыру 10 қызмет
3. Ракельді ауыстыру 10 қызмет
4. Фотобарабанды ауыстыру Canon FC/PC  4 қызмет
5. Принтерді алдын алу 3 қызмет
6. Принтерлердің картриджін құю 3 қызмет
Жеткізуші жеңімпаз болып жоғарыда аталған қызметтерді сатып алуға ең төмен бағаларды ұсынған  «PointComputers» ЖШС танылған.

ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ»
111500 Республика Казахстан Костанайская область г. Рудный ул.Пионерская,21 информирует об итогах состоявшихся государственных закупок способом запроса ценовых предложений, которые были объявлены 02 октября 2009 года на:
Наименование товаров:
1. Бумага  для ксерокса ф-А4 117 пач.,
поставщиком победителем по закупу вышеуказанных услуг признан ТОО «Азия ИнтерГрупп» как предоставивший самое низкое ценовое предложение.
2. Бензин АИ-95 -1 000 л.
поставщиком победителем по закупу вышеуказанных услуг признан ТОО «Бахыт-Мунай» как предоставивший первый свое ценовое предложение.
Наименование услуг:
1. Замена фотобарабана HP 1010 18 усл..
3. Замена вала заряда 10 усл.
4. Замена ракеля 10 усл.
5. Замена фотобарабана Canon. FC/PC 4 усл.
6. Профилактика принтера 3 усл. 
7. Заправка картриджа принтера 3 усл.
поставщиком победителем по закупу вышеуказанных услуг признан ТОО «PointComputers» как предоставивший первый свое ценовое предложение.